اعضای تیم

آشنایی با تیم گروه تخصصی ملل

علی قاسمی علی قاسمی مدیر کل مجموعه
علی قاسمی مدیر کل مجموعه جزئیات پروفایل
سیاوش مشکوری سیاوش مشکوری مدیر داخلی
سیاوش مشکوری مدیر داخلی جزئیات پروفایل
حامد قاسمی حامد قاسمی مدیر اجرایی
حامد قاسمی مدیر اجرایی جزئیات پروفایل
بهروز مهرزاد بهروز مهرزاد مدیر مالی و اداری
بهروز مهرزاد مدیر مالی و اداری جزئیات پروفایل
شهربانو نعمتی شهربانو نعمتی پذیرش
شهربانو نعمتی پذیرش جزئیات پروفایل
معصومه مشکوری معصومه مشکوری پذیرش
معصومه مشکوری پذیرش جزئیات پروفایل
مهشید بهمنش مهشید بهمنش کارشناس آموزش
مهشید بهمنش کارشناس آموزش جزئیات پروفایل
مرتضی خان شعبانی مرتضی خان شعبانی حراست
مرتضی خان شعبانی حراست جزئیات پروفایل
مهدی صیادی مهدی صیادی مشاور طب تغذیه
مهدی صیادی مشاور طب تغذیه جزئیات پروفایل
معین معینی معین معینی مشاوره و آموزش آشپزی
معین معینی مشاوره و آموزش آشپزی جزئیات پروفایل
طاها قاسمی طاها قاسمی طراح و مشاور فنی
طاها قاسمی طراح و مشاور فنی جزئیات پروفایل
میلاد مرعشی میلاد مرعشی باریستا و قناد
میلاد مرعشی باریستا و قناد جزئیات پروفایل
محمد مهدی جوربنیان محمد مهدی جوربنیان مسئول رسانه و تولید محتوا
محمد مهدی جوربنیان مسئول رسانه و تولید محتوا جزئیات پروفایل