نکات مهم

شما میتوانید از طریق لینک زیر به نکات مهم دسترسی داشته باشید.

منوی پذیرایی

شما میتوانید از طریق لینک زیر به منوی پذیرایی دسترسی داشته باشید.

منوی کافی شاپ

شما میتوانید از طریق لینک زیر به منوی کافی شاپ دسترسی داشته باشید.

نقشه رامسر

شما میتوانید از طریق لینک زیر به نقشه رامسر دسترسی داشته باشید.

نقشه اقامتگاه VIP ملل

شما میتوانید از طریق لینک زیر به نقشه اقامتگاه VIP ملل دسترسی داشته باشید.