محتوای اخبار

همایش آداب تشریفات نوین

نخستین همایش آداب تشریفات نوین در شمال کشور گروه تخصصی ملل برگزار می نمایدبا مشارکت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر، اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان رامسر، اتحادیه اقامتی پذیرایی شهرستان رامسرمدرس: استاد علی محمد بیدارمغز (پدر تشریفات ...