دپارتمان فناوری اطلاعات

دپارتمان امور مالی و بازرگانی

دپارتمان خدمات تغذیه ای

دپارتمان گیاهان دارویی

دپارتمان گردشگری

دپارتمان هتلداری

همایش آداب تشریفات نوین

نخستین همایش آداب تشریفات نوین در شمال کشور گروه تخصصی ملل برگزار می نمایدبا مشارکت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر، اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان رامسر، اتحادیه اقامتی پذیرایی شهرستان رامسرمدرس: استاد علی محمد بیدارمغز (پدر تشریفات ...